HELLO

LIVE BUSINESS

KEENJUMP شرکت

شرکت کین جامپ که ادغام بخش های رسانه ای، حقوقی، بازرگانی و بازاریابی است، در زمینه ی فرانشیز، آژانس، تبلیغات، بازاریابی و نیز افزایش میزان فروش شرکت هایی که قرارداد دارند، کار می کند.

ماموریت ما

افزایش میزان فروش محصولات که شرکت ها قرارداد با کین جامپ و افتتاح شعبه ها در کشورهای مختلف به خصوص در ایران، آلمان، ترکیه و ایتالیا است.

دیدگاه ما

تسهیل کسب و کار از طریق پارامترهای اقتصادی مهم و استفاده بهینه از منابع موجود بین یک خریدار و یک فروشنده در کشورهای اقتصادی مهمتر است.

ما چه کار میکنیم

کین جامپ یک گروه تجاری است که از بخش های حقوقی و تجاری رسانه ای تشکیل می شود، در ابتدا با شما قرارداد مجوز آژانس را به بهترین متقاضیانی که متخصص هستند و دارای تجربه کار خوب هستند، امضا می کنند. بیشتر بخوانید

بهترین مشتریان ما