درباره ما

کارها آسان میشود وقتی همه چیز در اطراف تو محیا است!

شرکت کین جامپ

شرکت کین جامپ که ادغام بخش های رسانه ای، حقوقی، بازرگانی و بازاریابی است، در زمینه ی فرانشیز، آژانس، تبلیغات، بازاریابی و نیز افزایش میزان فروش شرکت هایی که قرارداد دارند، کار می کند.